פרופ' אהוד גוטל

אהוד גוטל
פרופ'
אהוד
גוטל
פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה למשפטים ע"ש בורה לסקין
חדר 129
02-5882506
ehud.guttel@mail.huji.ac.il

אהוד גוטל הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, מופקד על הקתדרה על שם בורה לסקין, וכן חבר במרכז פדרמן לחקר הרציונאליות. תחומי העניין המרכזיים שלו הם דיני נזיקין, ניתוח כלכלי של המשפט ודיני עונשין. פרופ' גוטל הוא בוגר האוניברסיטה העברית ובית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל, ומקבלם של מספר פרסים בגין הצטיינות במחקר והוראה. פרופ' גוטל הוא המייסד (במשותף עם פרופ' יהונתן גבעתי) של מרכז אומן-פישר למשפט, כלכלה, ומדינות ציבור (המרכז יפתח בשנת 2022).

 

השכלה

LL.B, 1997,  האוניברסיטה העברית.

1999, LL.M,  אוניברסיטת ייל.

2002, J.S.D, אוניברסיטת ייל.

 

פרסומים נבחרים

"Sequencing in Damages” (with E. Cheng and Y. Procaccia), 74 Stanford Law Review (forthcoming, 2022). 

"אשם יוצר אחריות ואשם תורם: תאוריה ופסיקה" (עם י. פרוקצ'יה ו-ג. שינבוים), משפטים נב' (עתיד להתפרסם).

“Shared Liability and Excessive Care” (with Y. Procaccia & E. Winter), Journal of Law, Economics, and Organization (2021).

"הניזוק הבלתי סביר: אשם תורם, הקטנת הנזק, ודיני הנזיקין" (עם י. פרוקצ'יה), משפטים נ' 5 (תש"ף).

“Tort Liability and the Risk of Discriminatory Government” (with A. Porat), 87 University of Chicago Law Review 1 (2020).

"Bargaining around Cost-Benefit Standards" (with S. Leshem), 103 Journal of Public Economics 55 (2013).

"Buying the Right to Harm" (with S. Leshem), 86 S. California Law Review 1195 (2013).

"Negligence, Strict Liability and Collective Action" (wth D. Gilo & E. Yuval), 42 Journal of Legal Studies 69-82 (2013).

"Criminal Sanctions in the Defense of the Innocent" (with D. Teichman) 110 Michigan Law Review 597 (2012).

"Negligence and Insufficient Activity: The Missing Paradigm in Torts" (with D. Gilo) 108 Michigan Law Review 277 (2009).

"The (Hidden) Risk of Opportunistic Precautions” 93 Virginia Law Review 1389 (2007).

"Overcorrection" 93 Georgetown Law Journal 241 (2004).