פרופ' אורי הרשטיין

Ori Herstein
פרופסור חבר
מנהל המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
חדר 225

השכלה:

תואר ראשון במשפטים ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.
 
לימודי תואר שני בפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב. 
 
תואר שני במשפטים, אוניברסיטת קולומביה.
 
תואר שלישי במשפטים, אוניברסיטת קולומביה.
 

פרסומים מייצגים:

Understanding Standing: Permission to Deflect Reasons, Philosophical Studies (2016) doi: 10.1007/s11098-016-0849-2.

How Tort Law Empowers, 65(1) University of Toronto Law Journal, 99-132 (2015).

 A Legal Right to Do Legal Wrong,?34(1) Oxford Journal of Legal Studies, 21-45 (2014).

Why Nonexistent People Do Not Have Zero Well-Being but Rather No Well-Being, 30(2) Journal of Applied Philosophy, 136-145 (2013).

 Defending the Right to Do Wrong, 31(3) Law and Philosophy, 343-365 (2012).