פרופ' אילן בנשלום

אילן בנשלום
פרופ'
אילן
בנשלום
פרופ' חבר
מחזיק בקתדרה ע"ש פרידה וסלומון רוזנצויג
חדר 216
02-5882555
Ilan.benshalom@mail.huji.ac.il

השכלה

1999-2002 תואר ראשון משפטים ותקשורת האוניברסיטה העברית.

2002-2003 תואר שני במשפטים (LLM) ב- UCL

2004-2005 תואר שני במשפטים (LLM) בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל.

2005-2007 תואר שלישי במשפטים (JSD) מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל.

 

פרסומים מייצגים

Ilan Benshalom (PI) & Tzlil Salomon (S), A Land Whose Stones are Iron, and Out of Whose Hills Thou Can Dig Copper—Natural Resources Taxation in Israel, 45 Mishpatim 85 (2015)

Ilan Benshalom, How to Redistribute? A Critical Examination of Mechanisms to Promote Global Wealth Redistribution, 64 U. of Toronto L. J. 317 (2014)

Ilan Benshalom, Who should Decide Whether the Apple is Rotten? Tax Disclosure and Corporate (Political) Agency, 6 Colum.  Tax J. 86 (2014)

Ilan Benshalom (PI) & Yaron Lahav (C), Will high paying Jobs Go abroad? Labour Shifting Responses to Formulary Allocation, 28 Australian Tax Forum 753 (2013)

Ilan Benshalom, Rethinking the Source of the Arm's Length Transfer Pricing Problem, 32 Va. Tax Rev. 425 (2013)

Ilan Benshalom, Taxing Cash, 4 Colum.  Tax J.65 (2012)

Reuven Avi-Yonah (PI) & Ilan Benshalom (PI), Formulary Apportionment—Myths and Prospects—Promoting Better International Tax Policy by Utilizing the Misunderstood and Under-theorized Formulary Alternative, 2 World Tax J. 371 (2011)

Ilan Benshalom (PI) Kendra Stead (S), Values and (Market) Valuations: A Critique of the Endowment Tax Consensus, 104 Nw. U. L. Rev. 1511 (2010)

Ilan Benshalom, The New Poor at Our Gates: Global Justice Implications for International Trade and Tax Law, 85 N.Y.U. L. Rev. 1 (2010).--A

רשימת פרסומים