פרופ' אליהו הרנון

אליהו  הרנון
Sylvan M. Cohen chair in law

אליהו הרנון נולד בעיר צ'רנוביץ ברומניה ועלה לישראל בעודו ילד. את השכלתו המשפטית רכש בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, בה השלים גם תואר מוסמך ותואר דוקטור. הרנון מונה למרצה בפקולטה למשפטים בשנת 1963, ועמד בראש הקתדרה ע"ש סילבן מ' כהן לדיני ראיות ולפרוצדורה פלילית. לאחר שנה שבה לימד את סדר הדין האזרחי, בחר להתמקד בדיני הראיות ובסדר הדין הפלילי – תחומים שדבק בהם במשך כל שנות ההוראה שלו בפקולטה. פרופ׳ הרנון היה חבר בוועדות סדר הדין הפלילי בראשותם של השופט אליהו מצא והנשיאה מרים נאור, ועבודתו המחקרית טבעה חותם של ממש על עולם המעשה בתחומים אלו, והביאה למהפכה מרחיקת לכת בכל הקשור לזכות הייצוג  ולהיבטים אחרים של  הצדק הפלילי בישראל.

  

  

לחצו לשמיעה