פרופ' באדי חסייסי

באדי חסייסי
פרופ'
באדי
חסייסי
פרופ' חבר
ראש המכון לקרימינולוגיה
חדר 255
02-5883387
badi.hasisi@mail.huji.ac.il

השכלה:

1993- 1996: תואר ראשון  (BA) בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה וההיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה.

1996-2000: תואר מוסמך (M.Sc.) בסוציולוגיה- אנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה (בהצטיינות).

2000-2005: דוקטורט (PhD) בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

2006-2007: פוסט-דוקטורט, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת אלבני.

 

פרסומים מייצגים:

Hasisi Badi, Geoffrey Alpert and Dan Flynn. (2009). "The Impacts of Policing Terrorism on Society: Lessons from Israel and the U.S.", In D. Weisburd, T. Feucht, I. Hakimi, M. Lois and S. Perry, (Eds.), To protect and to serve: Policing in the years of terrorism, and beyond. New York: Springer: 177-202.

Hasisi Badi & David Weisburd. (2011). "Going Beyond Ascribed Identities: The Importance of Procedural Justice in Airport Security Screening in Israel", Law and Society Review, 45 (4): 867- 892.

Hasisi, Badi, Weisburd, David, Shoham, Efrat, Noam Haviv & Anat Zelig (2017) “The Rock of Sisyphus”: Treatment of Addicted Inmates and Recidivisim in Israel", Megamot  52 (2): 259-300

Simon Perry, Badi Hasisi & Gali Perry (2017) "Who is the lone terrorist? A study of run-over attackers in Israel and the West Bank", Studies in Conflict & Terrorism.

Hasisi, Badi. (2008). "Police, Politics and Culture in a Deeply Divided Society", The Journal of Criminal Law and Criminology, 98 (3): 1119-1146.

Hasisi Badi and Weitzer Ronald. (2007). "Police relations with Arabs and Jews in Israel", British Journal of Criminology, 47: 728-745.

Badi Hasisi & Deborah Bernstein, (2016) "Multiple Voices and the Force of Custom on Punishment: Trial of `Family Honor Killings` in Mandate Palestine", Law and History Review. 34 (1): 115-154