פרופ' בני פורת סגן דיקן לענייני תלמידים

בני פורת
פרופ'
בני
פורת
סגן דיקן לענייני תלמידים
פרופסור חבר
מנהל המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ
מופקד הקתדרה ע"ש גוזף טננבאום למשפט עברי
חדר 461
סגן דיקן לענייני תלמידים
02-5882478
benny.porat@mail.huji.ac.il

השכלה:

1999 ב.א. (בהצטיינות), הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה
 
2002 מ.א. (בהצטיינות), הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית
 
2009 ד"ר למשפטים (בציון מעולה), הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
 
2010 פוסט-דוקטורט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת טורונטו

  

פרסומים מייצגים:

'Ownership and Exclusivity: Two Visions, Two Traditions', 64 AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, 147-190 (2016)

'Good Faith: A Conceptual Comparative Study', 45 MISHPATIM 603-651 (2016)

'The Philosophy of Jewish Law: A Methodological Reflection', 30 DIN? ISRAEL 179-213 (2015) 

'Lethal Self Defense against a Rapist and the Challenge of Proportionality: Jewish Law Perspective', 26 COLUMBIA JOURNAL OF GENDER AND LAW 123- 181 (2013)