פרופ' ברק מדינה

Prof. Barak Medina
פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה לדיני זכויות האדם ע"ש השופט חיים ה. כהן ז"ל
053-2291828

השכלה:

בוגר במשפטים (.LL.B) (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, 1991
 
בוגר בכלכלה (חוג לאחר תואר, .B.A) (בהצטיינות), אוניברסיטת תל-אביב, 1991
 
מוסמך מחקרי בכלכלה (.M.A), התמחות במינהל-עסקים (בהצטיינות), 1992 (מנחה: אלכס צוקרמן)
 
מוסמך מחקרי במשפטים (.LL.M), אוניברסיטת Harvard, 1996 (מנחה: לואיס קפלו)
 
דוקטור בכלכלה (.Ph.D), האוניברסיטה העברית בירושלים, 1999 (מנחים: יורם מישר ואוריאל פרוקצ'יה)
 

פרסומים מייצגים:

ברק מדינה, דיני זכויות האדם בישראל (מכון סאקר למחקרי חקיקה האוניברסיטה העברית בירושלים והוצאת נבו, 2016)

Eyal Zamir and Barak Medina, LAW, MORALITY, AND ECONOMICS (Oxford University Press, 2011) 

אמנון רובינשטיין וברק מדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל (הוצאת שוקן, 2005)

ברק מדינה "ניתוח כלכלי של משפט ציבורי" הגישה הכלכלית למשפט 565 (אוריאל פרוקצ'יה עורך, מכון סאקר למחקרי חקיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012)

ברק מדינה והגר שגב "'התנגשות' בין זכויות: אפיון-מחדש של מהותם של איזון אנכי ואופקי" משפטים מו.