פרופ' דוד אנוך

David Enoch
פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה בפילוסופיה של המשפט ע"ש רודני בלקמן
הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה
חדר 212
02-5882583

השכלה:

תואר ראשון במשפטים ופילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב
תואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת ניו יורק

 

פרסומים מייצגים:

Taking Morality Seriously: A Defense of Robust Realism (Oxford University Press, 2011).

"Agency, Shmagency: Why Normativity Won't Come from What is Constitutive of Agency", Philosophical Review 115 (2006), 169-198.

"Reason-Giving and the Law", Oxford Studies in the Philosophy of Law 1 (2011), 1-38.

"Moral Luck and the Law", Philosophy Compass 5 (2010), 42-54.

"Being Responsible, Taking Responsibility, and Penumbral Agency”, in Ulrike Heuer and Gerald Lang (eds.) Luck, Value and Commitment: Themes from the Ethics of Bernard Williams (Oxford University Press, 2012).