פרופ' דיוויד פלאטו

דיוויד פלאטו
פרופ'
דיוויד
פלאטו
פרופ' חבר
הפקולטה למשפטים והחוג למחשבת ישראל
02-5881172
david.flatto@mail.huji.ac.il

השכלה

BA, Ordination, Yeshiva University

JD, Columbia Law School

Phd with distinction, Harvard University

 

פרסומים מייצגים

“Constructing Justice: The Selective Use of Scripture in Formulating Early Jewish Accounts of the Courts,” Harvard Theological Review (forthcoming)

 “Mishnah Makkot,” in The New Oxford Mishnah (eds. S. Cohen and H. Lapin, Oxford University Press)(forthcoming)

“Justice Retold: The Seminal Narrations of the Trial of the Judean King,” Journal of Law and Religion (Cambridge University Press) 30:1, 2015, pp. 3-35

“A Review Essay of Michael Walzer, In God’s Shadow: Politics in the Hebrew Bible,” Association of Jewish Studies Review (Cambridge University Press) 38:1, 2014, pp. 161-167

“Theocracy and the Rule of Law: A Novel Josephan Doctrine and its Modern Misconceptions,” Dine Israel 28 (2011), pp. 5-30

“The King and I: The Separation of Powers in Early Hebraic Political Theory,” Yale Journal of Law and the Humanities 20:1, 2008, pp. 61-110