פרופ' יצחק קלינגהופר

יצחק קלינגהופר
פרופ'
יצחק
קלינגהופר
דיקן הפקולטה למשפטים, 1961-1959

פרופ' יצחק הנס קלינגהופר נולד בגליציה בשנת 1905, ואת השכלתו האקדמית והכשרתו במדע המדינה ומשפטים קיבל בוינה. עם השתלטות גרמניה על אוסטריה פרופ' קלינגהופר נמלט לפריס, ומשם לפורטוגל והשתקע בברזיל. למרות נדודיו הוא המשיך לחקור ולפרסם בנושאי משפט, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים. בתחילת שנות החמישים פרופ' קלינגהופר הוזמן ללמד ולחקור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הניח את היסודות למשפט המנהלי בישראל ושימש כדיקן הפקולטה למשפטים. כאשר פרש מהאוניברסיטה, פרופ' קלינגהופר הצטרף לכנסת והצטיין בגישה ליבראלית ולחם עבור זכויות הפרט.

 

לחצו לשמיעה