ד"ר ליאורה דהן כץ

Leora Dahan-Katz
חדר 123
02-5882570

השכלה

תואר דוקטור, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ייל (2016)

תואר שני, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ייל (2012)

תואר שני מחקרי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (2010)

תואר בוגר משולב, משפטים וספרות אנגלית, האוניברסיטה העברית (2004)

 

פרסומים מייצגים 

Dahan Katz, L. "Response Retributivism: Defending the Duty to Punish". Law and Philosophy (2020)

“Criminal Law: Political or Moral? Defending A Complementary Conception of Criminal Law in the Age of the Administrative Stat” Jerusalem Review of Legal Studies, 17 (2018): 111.

“Taking Pluralism Seriously: Rethinking Punishment Theory’s Monism,” C4e Journal: Perspectives on Ethics, (2018).

 “The Implications of Heuristics and Biases Research on Moral and Legal Responsibility: A Case Against the Reasonable Person Standard” in Neuroscience and Legal Responsibility, ed. Nicole A. Vincent, (Oxford University Press, 2013).

“The Intrinsic Value of Teamwork: Reinterpreting Gardner” Jerusalem Review of Legal Studies, Forthcoming.