ד"ר ליאורה דהן כץ

Leora Dahan-Katz
ד"ר
ליאורה
דהן כץ
401
חדר 123
02-5882570
leora.dahankatz@mail.huji.ac.il

השכלה

תואר דוקטור, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ייל (2016)

תואר שני, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ייל (2012)

תואר שני מחקרי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (2010)

תואר בוגר משולב, משפטים וספרות אנגלית, האוניברסיטה העברית (2004)

 

פרסומים מייצגים 

 

“Private, Public and Punitive Blame,” John Gardner Liber Amicorum, (Oxford University Press, Forthcoming).

“How Victims Matter: Rethinking the Significance of Victims in Criminal Theory,” University of Toronto Law Journal 73(3) (2022).

“Condemnatory Disappointment,” Ethics 132(4) (2022). (with Daniel Telech)

“Response Retributivism: Defending the Duty to Punish,” Law and Philosophy, 40 (2021): 585.

“The Intrinsic Value of Teamwork: Reinterpreting Gardner” Jerusalem Review of Legal Studies, Jerusalem Review of. Legal Studies 19 (2019): 187.

“Relational Conceptions of Retribution,” The Palgrave Handbook on the Philosophy of Punishment, (M. Altman ed.), (Palgrave MacMillan, Forthcoming).