פרופ' מיכל שור-עופרי

מיכל שור-עופרי
פרופ' חבר
חדר 216א'
02-5882528

השכלה:

דוקטורט במשפטים (Ph.D) - האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים (2009)
 
תואר שני במשפטים (LL.M., Merit )University College London -   (1997)
 
תואר ראשון במשפטים (LL.B., Magna Cum Laude) - האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים (1994)

 

פרסומים מייצגים:

Robotic Collective Memory, 97 Washington University Law Review 975 (2020) (with Guy Pessach),
available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3364008

Institutions for Collective Action and Social Contagion —Community Gardens as a Case Study, Regulation & Governance 1 (2019) (with Ofer Malcai),
available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rego.12256

The Diffusion of Legal Innovation—Insights from Mathematical Modeling, 52 Cornell International Law Journal 313 (2019) (with Gadi Fibich & Shira Green),
available at: https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Shur-Ofry-final.pdf

Connect the Dots: Patents and Interdisciplinarity, MICHIGAN JOURNAL OF LAW REFORM (2017),
available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2985341

Nonlinear Innovation, 61:3 MCGILL LAW JOURNAL 563 (2016),
available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2666871 

 Access to Error, 34 CARDOZO ARTS & ENTERTAINMENT LAW REVIEW 357 (2016),
available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2693464