ד"ר נעמי קפלן דמרי

דמרי קפלן
ד"ר
נעמי
קפלן דמרי
מרצה
המכון לקרימינולוגיה
חדר 363א
02-5880434
naomi.kaplan@mail.huji.ac.il

ד"ר נעמי קפלן-דמרי היא מרצה לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. את שלושת תאריה היא קיבלה מאוניברסיטה העברית בירושלים ונושא הדוקטורט שלה הוא: "Statistical Methods for Evaluating Forensic Evidence". נעמי השלימה השתלמות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קליפורניה, אירווין, ארה"ב כמלגאית של CSAFE  (Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence). תחומי העניין שלה כוללים: סוגיות שונות במדע הפורנזי ובמיוחד חיזוק הבסיס המדעי שלו, השפעת אופן הצגת ראיות פורנזיות על תפיסתן בבית המשפט, הטיות קוגניטיביות במערכת המשפט והרשעות שווא.

ד"ר קפלן-דמרי עוסקת ביישומים המעשיים של מחקריה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל והסנגוריה הציבורית, והיא מעורבת בניסוח המלצות לשיפור שיטות העבודה של חוקרים פורנזיים. היא חברה במספר ועדות מעקב של OSAC  (Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science) המנסחות בימים אלה נהלים חדשים לבחינת ראיות פורנזיות בתחומים שונים. כמו כן, היא פעילה ב-CSAFE ומשמשת כחוקרת ראשית במחקר מטעמו, "Estimating the Probability of RAC Location on a Shoe Sole" המתנהל בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל בתמיכה של  (National Institute of Standards and Technology) NIST, המופקד על שיפור שיטות ניתוח ראיות פורנזית בארה"ב.

 

השכלה

2018-2021 – עמיתת פוסט-דוקטורט, אוניברסיטת קליפורניה, אירווין, המחלקה לסטטיסטיקה.  מנחה: פרופ' האל שטרן

2013-2018 – דוקטור (.Ph.D) בסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית, המחלקה לסטטיסטיקה.  מנחים: פרופ' מיכה מנדל וד"ר יורם יקותיאלי

2010-2012 – מוסמך (.M.A) בסטטיסטיקה, בהצטיינות, האוניברסיטה העברית, המחלקה לסטטיסטיקה. מנחה: פרופ' מיכה מנדל

2006-2010 – בוגר (.B.A) בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית, המחלקה לכלכלה והמחלקה לסטטיסטיקה.

 

פרסומים מייצגים

Kaplan-Damary, N., Stern, H., Hofstein-Grady, R., and Thompson, W. (2021). Using Mixture Models to Examine Group Difference Among Jurors: An Illustration Involving the Perceived Strength of Forensic Science Evidence. Law, Probability and Risk. 

Wiesner, S., Kaplan-Damary, N., Eltzner, B., & Huckemann, S. (2020). Shoeprints: the path from practice to science. In D. Banks, K. Kafadar & D. Kaye (Eds.), Handbook of Forensic Statistics. London: Taylor & Francis Ltd./CRC. 

Wiesner, S., Shor, Y., Tsach, T., Kaplan-Damary, N., & Yekutieli, Y. (2019). Dataset of Digitized RACs and Their Rarity Score Analysis for Strengthening Shoeprint Evidence. Journal of Forensic Sciences, 65:3, 762-774. doi:10.1111/1556-4029.14239 

Kaplan-Damary, N., Mandel, M., Wiesner, S., Yekutieli, Y., Shor, Y., & Spiegelman C. (2018). Dependence among randomly acquired characteristics on shoe prints and their features. Forensic Science International, 283, 173-179. 

Kaplan-Damary, N., Mandel, M., Levin, N., and Izraeli, E. (2016). Calculation of likelihood ratios for gunshot residue evidence - statistical aspects.
Law, Probability and Risk, 15:2, 107-125.