פרופ' נתן פיינברג

נתן פיינברג
דיקן הפקולטה הראשון

פרופ' נתן פיינברג נולד בקובנה ב-1895, ואת לימודי המשפט עשה בשוויץ. בשנת 1924 הוא עלה לישראל, ופעל רבות למען מעמדם של היהודים בעולם והתנועה הציונית. בראשית ימיו באוניברסיטה העברית פרופ' פיינברג לימד וחקר יחסים בינלאומיים, ומאוחר יותר משפט בינלאומי. הוא מונה להיות הדיקן הראשון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית עם פתיחת שערי הפקולטה ב-1949. הוא היה מומחה למשפט בינלאומי בישראל, למעמדו של העם היהודי ולסכסוך היהודי-ערבי.

 

לחצו לשמיעה