אחר

יפה אליהו-לוי

גב' יפה אליהו-לוי

רכזת דוקטורנטים, תכנית מואצת למוסמך, מלגות, פרסים והשתלמויות
סגל מינהלי
אחר

עו"ד לנא ורור

מנהלת התכנית לשוויון הזדמנויות לסטודנטים הערבים
סגל מינהלי
אחר