מרכז מינרבה לזכויות אדם

yulia epshtein

יוליה אפשטיין

רכזת תקציבים
סגל מינהלי
מרכז מינרבה לזכויות האדם
מרכז מינרבה לזכויות אדם
Anat Mishali

גב' ענת משעלי

מזכירת מרכז מינרבה לזכויות אדם
סגל מינהלי
מרכז מינרבה לזכויות האדם
מרכז מינרבה לזכויות אדם
דני עברון

מר דני עברון

מנהל אקזקוטיבי
מרכז מינרבה לזכויות אדם
סגל מינהלי
מרכז מינרבה לזכויות האדם
מרכז מינרבה לזכויות אדם