עו"ד דני עברון

דני עברון
מנהל אקזקוטיבי מרכז מינרבה לזכויות אדם
102 תיבת דואר: 7
02-5881746