קרימינולוגיה

אורית זרקה

גב' אורית זרקא

מנהלת אדמיניסטרטיבית
המכון לקרימינולוגיה
סגל מינהלי
קרימינולוגיה
אחלאם איברהים

אחלאם איברהים

מנהלנית לענייני תלמידים - תואר מוסמך
סגל מינהלי
המכון לקרימינולוגיה
קרימינולוגיה
נוי אריאלי

גב' נוי אריאלי

יועצת תומכת לשיווין הזדמנויות ומניעת נשירה
סגל מינהלי
המכון לקרימינולוגיה
קרימינולוגיה
efrat b

אפרת ברוכים

מנהלנית הוראה ותלמידים- תואר בוגר המכון לקרימינולוגיה
סגל מינהלי
קרימינולוגיה
עינת סרי

עינת סרי

מנהלנית הוראה ותלמידים - תכנית המשטרה
המכון לקרימינולוגיה
סגל מינהלי
המכון לקרימינולוגיה
קרימינולוגיה