גב' עינת סרי

ע. לענייני הוראה- תכנית המשטרה
einatser@savion.huji.ac.il