פרופ' סימון פרי

Dr. Simon Perry
מרצה בכיר במסלול הנלווה
חדר 361
02-5882502

השכלה:

דוקטורט - במכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית 1994-2003.
 
מוסמך - במכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית 1982-1987.
 
בוגר - במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית 1978-1981.

 

פרסומים מייצגים:

Perry, S., Hasisi, B., & Perry, G., (2017) Who is the Lone Terrorist? A Study of Vehicle-Borne Attackers in Israel and the West Bank.  Studies in Conflict & Terrorism.

 

Perry, S., Apel, R., Newman, G., and Clarke, R., (2016) The Situational Prevention of Terrorism: An Evaluation of the Israeli West Bank Barrier. Journal of Quantitative Criminology.

 

Perry, S., Weisburd, D., & Hasisi, B. (2016). The Ten Commandments for Effective Counterterrorism. In LaFree, G., & Freilich, J. D., ed., Handbook of the Criminology of Terrorism. West Sussex U.K.: Wiley Press. (482-494).

 

רשימת פרסומים