פרופ' קרן וינשל (מרגל)

קרן וינשל (מרגל)
חברה באקדמיה הצעירה הישראלית למדעים
סגנית דיקן
מחזיקה בדוכן ליישוב סכסוכים במשפט ע"ש קטיה והאנס גוט-דרייפוס
חדר 227
02-5882568
סגנית דיקן לענייני הוראה

השכלה 

2012   PhD, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה, המחלקה למדע המדינה.
 
- זוכת מלגת רקטור לשנה"ל תשס"ח-תש"ע
 
2009-2010  עמיתת מחקר אורחת בבית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד
 
MA 2007 (ראשונה במחזור), האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה. 

- מצטיינת רקטור בשנה"ל תשס"ז

- זוכת מלגת רקטור למצטייינים, תשס"ו

magna cum laude) B.A 2003 ), כחוג לאחר תואר, אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדעי המדינה.

         - מצטיינת רקטור, תשס"א

magna cum laude) LLB 2003 ), אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים.

         - מצטיינת דיקאן, תשס"א

         - חברת מערכת "עיוני משפט", תשס"ב-תשס"ג

 

פרסומים מייצגים

Christoph Engel, Alon Klement & Keren Weinshall, The Diffusion of Legal Innovations: A Case Study of Class Actions, 15 Journal of Empirical Legal Studies, 708-731 (2018). 

Keren Weinshall, Udi Sommer & Ya’acov Ritov, Ideological Influences on Governance and Regulation: The Comparative Case of Supreme Courts. Regulation & Governance (2017). 

קרן וינשל-מרגל, חוק ואידיאולוגיה בבית המשפט העליון – ניתוח כמתי והשוואתי (הוצאות מכון סאקר, האוניברסיטה העברית 2016).

  * זוכה פרס גורני לחוקרים צעירים במשפט ציבורי, 2016. 

קרן וינשל-מרגל, ענבל גלון, יפעת טרבולוס "יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל", משפטים מ"ד 769 (2015).

Keren Weinshall-Margel, Attitudinal and Neo-Institutional Models of Supreme Court Decision Making: An Empirical and Comparative Perspective from Israel, 8 Journal of Empirical Legal Studies, 556 (2011). 

  * received an award for Best Graduate Student Paper in the Social Sciences.

Keren Weinshall-Margel & John Shapard, Overlooked Factors in the Analysis of Parole Decisions, 108 Proceedings of the National Academy of Sciences, 833 (2011) [Research Note].

Menachem Hofnung & Keren Weinshall-Margel, Judicial Setbacks, Material Gains: Terror Litigation at the Israeli High Court of Justice, 7 Journal of Empirical Legal Studies, 664 (2010).