פרופ' קרן וינשל (מרגל)

KW
פרופ'
קרן
וינשל (מרגל)
חברה באקדמיה הצעירה הישראלית למדעים
ראש קתדרת אדוארד סילבר לפרוצודרה אזרחית
401
חדר 227
02-5882568
keren.weinshall@mail.huji.ac.il

השכלה 

2012   PhD, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה, המחלקה למדע המדינה.
זוכת מלגת רקטור לשנה"ל תשס"ח-תש"ע
 
2009-2010  עמיתת מחקר אורחת בבית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד
 
MA 2007 (ראשונה במחזור), האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה. 
מצטיינת רקטור בשנה"ל תשס"ז
זוכת מלגת רקטור למצטייינים, תשס"ו

magna cum laude) B.A 2003 ), כחוג לאחר תואר, אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדעי המדינה.
מצטיינת רקטור, תשס"א

magna cum laude) LLB 2003 ), אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים.
מצטיינת דיקאן, תשס"א
חברת מערכת "עיוני משפט", תשס"ב-תשס"ג

 

פרסומים מייצגים

Lee Epstein, Gunnar Grendstad, Urˇska Sadl & Keren Weinshall  (Eds), The Oxford Handbook of Comparative Judicial Behaviour, Oxford University Press, under contract for 2023 publication.

Elena Kantorowicz-Reznichenko, Jaroslaw Kantorowicz & Keren Weinshall, Ideological Bias in Constitutional Judgments: Experimental Analysis and Potential Solutions. 19 Journal of Empirical Legal Studies (forthcoming 2022).

Christoph Engel & Keren Weinshall, Diffusion of Legal Innovations, 18 Annual Review of Law and Social Science (forthcoming 2022).

Lee Epstein, Urška Šadl & Keren Weinshall, The Role of Comparative Law in the Analysis of Judicial Behavior, American Journal of Comparative Law (forthcoming 2022).

Lee Epstein & Keren Weinshall, The Strategic Analysis of Judicial Behavior: A Comparative Perspective (monograph in Cambridge Elements in Law, Economics, and Politics), Cambridge University Press, (2021). 

Christoph Engel & Keren Weinshall, Manna from Heaven for Judges: Judges’ Reaction to a Quasi-Random Reduction in Caseload, 17 Journal of Empirical Legal Studies, 722-751 (2020).

Keren Weinshall & Lee Epstein, Developing 'Big Data' Infrastructure for Legal Analytics: Introducing the Israeli Supreme Court Database, 17 Journal of Empirical Legal Studies, 416-434 (2020).

Keren Weinshall, Udi Sommer & Ya’acov Ritov, Ideological Influences on Governance and Regulation: The Comparative Case of Supreme Courts, 12 Regulation & Governance, 315-427 (2018).

Christoph Engel, Alon Klement & Keren Weinshall, The Diffusion of Legal Innovations: A Case Study of Class Actions, 15 Journal of Empirical Legal Studies, 708-731 (2018).

Keren Weinshall-Margel & Inbal Galon, Cause and Effect in Sentencing, 37 Tel Aviv University Law Review (Iyunei Mishpat), 221-269 (2016).

Keren Weinshall-Margel, Inbal Galon & Ifat Taraboulos, Creating a Case Weight Index for Measuring Judicial Workload, 44 Hebrew University Law Review (Mishpatim), 769-814 (2015).

Keren Weinshall-Margel, Attitudinal and Neo-Institutional Models of Supreme Court Decision Making: An Empirical and Comparative
Perspective from Israel, 8 Journal of Empirical Legal Studies, 556-586 (2011).
 [Received the first place award in the Best Paper Competition of the Rabin International Annual Graduate Conference]

Keren Weinshall-Margel & John Shapard, Overlooked Factors in the Analysis of Parole Decisions, 108 Proceedings of the National Academy of Sciences, 833-834 (2011)