פרופ' ראובן ירון

ראובן ירון
חבר בפקולטה בשנים 1953-1989. דיקן הפקולטה בשנים 1967-1971.

פרופ' ראובן ירון היה בן המחזור הראשון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ומבוגריה המצטיינים. הוא הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים ב-1957, והתמחה במשפט רומי ומשפט המזרח הקדום. פרופ' ירון היה דיקן הפקולטה לאחר מלחמת ששת הימים, והוביל את שיבת הפקולטה לבניינים ההיסטוריים בהר הצופים. פרופ' ירון כיהן גם כמנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, יושב ראש רשות השידור וגנז המדינה.

 

לחצו לשמיעה