פרופ' רוני פקטור

רוני  פקטור
פרופסור חבר
סגן ראש המכון לקרימינולוגיה
חדר 253
02-5882590

רוני פקטור הוא פרופסור חבר במכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר שלו מביא נקודת מבט בין-תחומית לשאלה כיצד מאפיינים חברתיים משפיעים על התנהגויות אנטי-חברתיות ועברייניות של פרטים. הוא בוחן שאלות אלו בעזרת שיטות מחקר מתקדמות, תוך שימוש במגוון בסיסי נתונים ומערכי מחקר. עבודתו עוסקת בשלושה תחומים עיקריים. בתחום הראשון, הוא חוקר כיצד מאפיינים חברתיים ברמת המאקרו ומיקומם של אנשים בחברה משפיעים על התנהגויות מסוכנות ועברייניות, תוך התמקדות בעבירות תנועה ותאונות דרכים. בתחום השני, הוא בוחן קשרי קהילה-משטרה ואת תפיסת הלגיטימיות של מערכות אכיפת החוק. בתחום השלישי, הוא שואל האם קיימת הטיה אתנית או גזעית בפעולות מערכת אכיפת החוק ומפתח כלים חדשים על מנת לבחון זאת.

 

השכלה

2000: תואר ראשון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
2003: תואר שני, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המגמה ללימודי הארגון, האוניברסיטה העברית בירושלים
2008: תואר שלישי, המכון לחקר התחבורה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון
2011: פוסט-דוקטורט, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת הארוורד  

 

פרסומים מייצגים

וייסבורד, דיויד ופקטור, רוני (2019). סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים. צפרירים: נבו הוצאה לאור בע"מ.

Factor, Roni, David Mahalel, Anat Rafaeli, and David R. Williams. 2013. A Social Resistance Perspective for Delinquent Behavior among Non-Dominant Minority Groups. The British Journal of Criminology 53 (5): 784-804

Factor, Roni. 2014. The Effect of Traffic Tickets on Road Traffic Crashes. Accident Analysis & Prevention 64, 86-91

Mehozay, Yoav, and Roni Factor. 2017. Deeply Embedded Core Normative Values and Legitimacy of Law-Enforcement Authorities. Journal of Research in Crime and Delinquency 54(2): 151-180

Factor, Roni. 2019. A Quasi-Experiment Testing a Public Participation Process for Designing and Implementing an Enforcement Program among Minorities. Journal of Experimental Criminology 15:77-86

Factor, Roni, and Miriam Gur-Arye. (2020). Social Solidarity and Sentencing Disparities between Ethnic Groups: The Case of Hit-And-Run Traffic Offenses. Journal of Empirical Legal Studies, 17:164-185.

Factor, Roni., Gal Kaplan-Harel, Rivka Turgeman, and Simon Perry. 2021. Overcoming the Benchmark Problem in Estimating Bias in Traffic Enforcement: The Use of Automatic Traffic Enforcement Cameras. Journal of Experimental Criminology, 17:217-237.