פרופ' רוני פקטור

רוני  פקטור
מרצה בכיר
סגן ראש המכון לקרימינולוגיה
חדר 253
02-5882590

השכלה

2000: תואר ראשון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
2003: תואר שני, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המגמה ללימודי הארגון, האוניברסיטה העברית בירושלים
2008: תואר שלישי, המכון לחקר התחבורה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון
2011: פוסט-דוקטורט, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת הארוורד  

 

פרסומים מייצגים:

Factor, Roni, David Mahalel, Anat Rafaeli, and David R. Williams. 2013. A Social Resistance Perspective for Delinquent Behavior among Non-Dominant Minority Groups. The British Journal of Criminology 53 (5): 784-804

Factor, Roni. 2014. The Effect of Traffic Tickets on Road Traffic Crashes. Accident Analysis & Prevention 64, 86-91

Mehozay, Yoav, and Roni Factor. 2017. Deeply Embedded Core Normative Values and Legitimacy of Law-Enforcement Authorities. Journal of Research in Crime and Delinquency 54(2): 151-180

Factor, Roni. 2019. A Quasi-Experiment Testing a Public Participation Process for Designing and Implementing an Enforcement Program among Minorities. Journal of Experimental Criminology 15:77-86

Factor, Roni, and Miriam Gur-Arye. 2019. Social Solidarity and Sentencing Disparities between Ethnic Groups: The Case of Hit-and-Run Traffic Offenses. Journal of Empirical Legal Studies (Forthcoming)