ד"ר רוני פקטור

רוני  פקטור
מרצה בכיר
סגן ראש המכון לקרימינולוגיה
חדר 253
02-5882590

השכלה

2000: תואר ראשון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
2003: תואר שני, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המגמה ללימודי הארגון, האוניברסיטה העברית בירושלים
2008: תואר שלישי, המכון לחקר התחבורה, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון
2011: פוסט-דוקטורט, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת הארוורד  

 

פרסומים מייצגים:

Factor, Roni, David Mahalel, and Gad Yair. 2008. Inter-Group Differences in Road-Traffic Crash Involvement. Accident Analysis and Prevention 40 (6): 2000-2007
 
Factor, Roni, Ichiro Kawachi, and David R. Williams. 2011. Understanding High Risk Behavior among Non-Dominant Minorities: A Social Resistance Framework. Social Science & Medicine 73 (9):1292-1301
 
Factor, Roni, David Mahalel, Anat Rafaeli, and David R. Williams. 2013. A Social Resistance Perspective for Delinquent Behavior among Non-Dominant Minority Groups. The British Journal of Criminology 53 (5): 784-804