ד"ר רם ריבלין

Ram Rivlin
מרצה בכיר
חדר 202
02-5883193

השכלה:

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים: LL.D. (2011), LL.M (2004), LL.B (משפטים ופילוסופיה, 2002).

פרסומים מייצגים:

  • The Morality of Get-Threats: Withholding Divorce as Extortion, 18 ICON - International Journal of Constitutional Law  849 (2020).
  • Fairness in Allocations of Parental Responsibilities, and the Limits of Law, 33 Canadian Journal of Law & Jurisprudence 397 (2020).
  • Reasonable Self-Doubt, 15 Criminal Law and Philosophy 25 (2021) (with Ofer Malcai). 
  • The Puzzle of Intra-Familial Commodification, 67 UNIVERSITY OF TORONTO LAW JOURNAL 68 (2017).
  • Religious Norms Between Ethics and Law: The Death and Afterlife of Jewish Divorce Law, 4 OXFORD JOURNAL OF LAW AND RELIGION 469 (2015).
  • Blackmail, Subjectivity and Culpability, 28 CANADIAN JOURNAL OF LAW & JURISPRUDENCE 399 (2015).