ד"ר שרון שקרג'י

שרון שקרג'י
מרצה
חדר 233
02-5883192

השכלה:

LL.D. משפטים (העבודה זכתה בפרס המקביל לציון "מעולה"), 2013, האוניברסיטה העברית
 
LL.M. משפטים (בהצטיינות), 2007, האוניברסיטה העברית
 
LL.B. משפטים ותוכנית "אמירים", 2005 האוניברסיטה העברית

 

פרסומים מייצגים:

ספר 

Sharon Shakargy, choice of law in marriage and Divorce in Light of Changes to Substantive Law (Sacher Institute and Nevo press, 360 pages) [Hebrew]

מאמרים 

Sharon Shakargy, What Do You Do When They Don’t Say ‘I DO’? Cross-Border Regulation for Alternative Spousal Relationships 48 Vanderbilt Journal of Transnational Law 427- 469 (2015) 

Sharon Shakargy, Marriage by the State or Married to the State 9(3) Journal of Private International Law 499-533 (2013) 

Sharon Shakargy, Israel in Paul Beaumont and Katarina Trimmings (eds.), International Surrogacy Agreements: Legal regulation at the International Level 231-246 (2013)