ד"ר תמר מורג

Tamer Moreg
ד"ר
תמר
מורג
מנחה אקדמית, הקליניקה לזכויות ילדים ונוער
401
מנחה אקדמית, הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים במצבי סיכון
tamer.moreg-pinto@mail.huji.ac.il

השכלה:

תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית; 

תואר שני,American University  בוושינגטון די. סי., ארה"ב; 

תואר שני ושלישי, University of Michigan , ארה"ב. 

 

פרסומים מייצגים:

תמר מורג  אתה בשבט תכהו ונפשו משאול תציל ?  מסורות דתיות והסדרים משפטיים הנוגעים לענישה גופנית בישראל ובארה"ב- מבט השוואתי. עתיד להתפרסם בכתב עת משפחה ומשפט (2020)

תמר מורג וקרני פרלמן – ישמע קולי, תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה, המשפט כב, 2016

Tamar Morag, The Principles of the UN Convention on the Rights of the Child and Their Influence on Israeli Law, 22 Mich.St.Int'lL. Rev. 531 (2014).

Tamar Morag, The Recognition of Children's Rights in Israeli Case Law: A Spiral Progression, 28 Isr. Stud. Rev. 202 (2013). 

Tamar Morag,Nicola Taylor, Robyn Fitzgerald, Asha Bajpai & Anne Graham,International Models of Child Participation in Family Law Proceedings following  Parental Separation / Divorce  20 Int’l J. of Children's Rights645 (2013).

Tamar Morag, Dori Rivkin & Yoa Sorek,Child Participation in Family Courts – Lessons from the Israeli Pilot Project,26 Int’l J.L., Pol’y & Fam. 1 (2012). 

Tamar Morag, Religious Traditions and the Corporal Punishment of Children: A Comparative Analysis of the American and Israeli Legal Systems, 25 Int’l J. L., Pol’y & Fam. Vol. 364 (2012). 

פסיקת בתי המשפט שלאחר האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד- האומנם עידן חדש? גרסה מוקדמת, המשפט 22 (2006) 

האמנם עידן חדש?- פסיקת בתי המשפט שלאחר האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. גרסה מורחבת ומעודכנת של המאמר התפרסמה בספר זכויות הילד והמשפט הישראלי, תמר מורג (עורכת)(2010) הוצאת רמות וכתב עת המשפט (המאמר עבר שיפוט חיצוני כמקובל בכתב עת המשפט).

השפעת הועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחום הילד והמשפט על תפיסות העומק של הפסיקה הישראלית, משפחה ומשפט, כרך ג (2010).