מכוני מחקר

קול קורא: תכנית עמיתי זכויות האדם

אוגוסט 13, 2019

תכנית עמיתי זכויות האדם - לימוד ועשייה בתחום זכויות האדם - עם מלגה לסטודנטים של האוניברסיטה העברית מכל החוגים

מרכז מינרבה לזכויות האדם ממשיך את תכנית עמיתי זכויות האדם בשנה"ל תש"ף (2019-2020). לתכנית נבחרים סטודנטים לתואר ראשון (שנה ג' ומעלה) ותואר שני. בקשות להתקבל לתכנית בשנת הלימודים תש"ף יש להגיש עד יום ראשון, 15 בספטמבר 2019. לידי מרכז מינרבה לזכויות האדם: mchr@savion.huji.ac.il (טל': 5881156)