מכוני מחקר

קול קורא: השתתפות במימון מחקרים משפטיים בינתחומיים של דוקטורנטים

אוקטובר 10, 2019

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים של דוקטורנטים

 

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של מחקרים משפטיים בינתחומיים. ציבור הדוקטורנטים/יות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שייערכו בשנת הלימודים תש"ף.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי דוקטורנטים/יות באוניברסיטה העברית. אורך הבקשה לא יעלה על חמישה עמודים. הבקשות תכלולנה:

קול קורא: השתתפות במימון של מחקרים משפטיים בינתחומיים

אוקטובר 10, 2019

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון מחקרים

 

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של מחקרים משפטיים בינתחומיים. ציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון מחקרים שייערכו בשנת הלימודים תש"ף.

בקשות לתמיכה במחקרים תוגשנה למרכז על-ידי חוקרים/ות שהם אנשי/נשות סגל של האוניברסיטה העברית במסלול האקדמי הרגיל, במסלול הנלווה או במסלול עמיתי/ות הוראה. הבקשות תכלולנה:

קול קורא: השתתפות במימון של כנסים משפטיים בינתחומיים

אוקטובר 10, 2019

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

קול קורא להגשת בקשות למימון כנסים

 

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד בין היתר לעודד עריכה של כנסים ישראליים ובינלאומיים בנושא מחקר משפטי בינתחומי וציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזה להגיש בקשות להשתתפות במימון כנסים שיתקיימו במהלך שנות הלימודים תש"ף ותשפ"א.