האגודה הישראלית למשפט פרטי

האגודה הישראלית למשפט פרטי הוקמה בשנת 2009 כמסגרת לשיתוף פעולה בין-מוסדי. האגודה מיועדת לשמש כמסגרת שתטפח שיח אקדמי בין חוקרים ודוקטורנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אשר העניין האקדמי שלהם במשפט הפרטי מהווה מכנה משותף מרכזי שלהם, גם אם יש להם מחויבויות מתודולוגיות שונות ואפילו מתחרות. 

האגודה מקיימת שני אירועים מרכזיים מדי שנה: כנס מדעי שנתי וכנס ציבורי שנתי  

 

 מייסדי האגודה הם פרופ' חנוך דגן (אוניב' ת"א), פרופ' דפנה לוינסון-זמיר (האוניב' העברית) ופרופ' שחר ליפשיץ (אוניב' בר-אילן).

 

בהנהלה הנוכחית של האגודה חברים פרופ' יפעת הולצמן-גזית מהמכללה למינהל (יו"ר), פרופ' גדעון פרחומובסקי מאוניברסיטת בר-אילן ופרופ' רועי קרייטנר מאוניברסיטת תל אביב.

 

להצטרפות לאגודה ולפרטים נוספים אנא פנו למזכירת האגודה, רונית לוין-שנור, ronit.levine@mail.huji.ac.il.