התכנית לצדק מעברי

תכנית פריד-גל לצדק מעברי 

"צדק מעברי" הוא שדה רב-תחומי עכשווי של מחקר ועשייה, שבמוקדו חברות שסבלו מהפרות קשות וממושכות של זכויות אדם - בעקבות תהפוכות פוליטיות וחברתיות חמורות, סכסוכים מזוינים, שלטון צבאי, משטרים אוטוריטריים או אפילו רצח עם - ובוחן תהליכים העשויים לאפשר לחברות אלה לעבור למצב של שלום בר-קיימא, התפייסות, דמוקרטיה, שלטון חוק וכיבוד זכויות אדם. תהליכים אלה יכולים לכלול חקר אמת (truth-seeking), הכרה, אחריותיות, התנצלויות, פיצויים, שינויים חוקתיים, העצמה קהילתית, חלוקה מחדש של משאבים ועוד. 

תוכנית פריד-גל לצדק מעברי נוסדה בשנת 2011 על-ידי מרכז מינרבה לזכויות האדם והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, כתוכנית רב-תחומית למחקר, חינוך ופעילות מעשית בתחום. זוהי התוכנית האקדמית הראשונה בישראל המוקדשת לתחום זה.

התוכנית שואבת מהניסיון ההשוואתי העשיר שנצבר בתחום בעשורים האחרונים ועל התרומות של חוקרים, פעילים ומוסדות מאזורי קונפליקט ומעבר אחרים ברחבי העולם. עם זאת, בעוד שתיאוריות ופרקטיקות "מסורתיות"של צדק מעברי התמקדו במעברים פוסט-קונפליקטואליים, תכנית פריד-גל לצדק מעברי שואפת לחקור גם את הפוטנציאל של התחום במהלך סכסוך פעיל ואת תרומותיו האפשריות לתהליכים המובילים להסדרה פוליטית, בדגש על ההקשר הישראלי-פלסטיני.

התכנית כוללת הן קורסי מבוא לצדק מעברי בשפה העברית כחלק מתכנית הלימודים לתואר ראשון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, והן תכנית מוסמך (ללא-משפטנים) בזכויות אדם וצדק מעברי המתקיימת בשפה האנגלית בפקולטה למשפטים. התכנית מציעה גם סדנאות ייחודיות וסיורים לימודיים לאזורי מעבר (כגון רואנדה, צפון אירלנד וקפריסין); כנסים, סימפוזיונים וסדנאות עם חוקרים מובילים ונציגי ממשל וחברה אזרחית מהארץ ומהעולם; וכן מלגות עבור סטודנטים בני מיעוטים.  

התכנית נהנית מתמיכה נדיבה של יוזמת פריד-גל לצדק מעברי ומהנחייתה של ועדה בינלאומית מייעצת של חוקרים ומומחים בתחום. 

תכנית פריד-גל לצדק מעברי במרכז לחינוך משפטי קליני

תכנית הצדק המעברי במרכז מינרבה

תכנית מוסמך בצדק מעברי

יוזמת הצדק המעברי של קרן פריד-גל