תכנית הלימודים במכון לקרימינולוגיה

 

במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד במגוון מסלולים אקדמיים: