ICRC

תחרות הצלב האדום במשפט בינלאומי הומניטרי (IHL) היא תחרות משפט מבויים ייחודית ומאתגרת בה הנבחרות המתחרות רוכשות מיומנות בהופעה וטיעון בעל-פה בשפה האנגלית, מחקר משפטי ועבודת צוות. מדי שנה הנבחרת המנצחת בתחרות הארצית זוכה להתחרות בתחרות הבינלאומית ע"ש ז'אן פיקטה. תחרות זו היא הגדולה והיוקרתית בעולם בתחום המשפט ההומניטרי. בתחרות הבינלאומית משתתפות נבחרות מפקולטות למשפטים מרחבי העולם, ובכל שנה היא נערכת ביעד שונה ומפתיע (בין המדינות בהן נערכה התחרות בשנים האחרונות ניתן למנות את אינדונזיה, צרפת, פורטוגל, תאילנד). ייחודה של התחרות נעוץ, בין היתר, בקשת הנושאים הרחבה בהם המשתתפים/ות זוכים/ות להתמקצע. אלו כוללים, בתמצית, את דיני המלחמה; דיני כיבוש; משפט בינלאומי פלילי; דיני זכויות אדם; דיני פליטים; דיני שימוש בכוח ועוד.

במסגרת התחרות הארצית שנערכה באוקטובר 2021 השתתפו שתי קבוצות מטעם האוניברסיטה העברית, והתחרו מול 8 קבוצות נוספות מפקולטות שונות למשפטים ברחבי הארץ. קבוצה אחת מטעם הפקולטה העפילה לשלב חצי הגמר והשנייה לשלב הגמר. זו האחרונה עתידה לייצג את האוניברסיטה בתחרות הבינלאומית שתערך השנה במקסיקו, בין התאריכים 5.3.2022-26.2.2022. חברי הנבחרת הם: גל וינטראוב, דין מכבי-זצלברגר (שנה ב') ואפרת בלום (שנה ג').