ICRC

התחרות השנתית במשפט בינלאומי הומאניטארי (IHL) של נציגות הצלב האדום בישראל התקיימה השנה (2015) בפעם ה-9 ברציפות. בתחרות מתחרות ביניהן קבוצות בנות שלושה סטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים במשחקי תפקידים שונים (ייעוץ משפטי לראש הממשלה, מפקדי כוחות גרילה, נציגי הצלב האדום, דיפלומטים באו"ם וכד'). בהתאם לתפקיד בכל סימולציה, הסטודנטים נדרשים להפגין ידע והבנה ביישום כללי המשפט הבינלאומי ההומאניטארי. התחרות נמשכת כמה ימים ומתקיימת בתנאי פנימייה. היא סגורה לקהל הרחב, אך אירוע הגמר שלה פתוח לקהל והציבור מוזמן לצפות.

 

כל קבוצה מאומנת בידי צוות אימון מטעם המוסד האקדמי שבו לומדים המשתתפים בתחרות. הקבוצה המנצחת זוכה במימון לתחרות הבינלאומית היוקרתית במשפט בינלאומי הומאניטארי על-שם Pictet אם היא תתקבל אליה. התחרות הבינלאומית האחרונה נערכה בשארטלוטסויל, וירג׳יניה (ארה״ב).

 

הקבוצה שעלתה לתחרות הבינלאומית כללה את תומר טרגר, ניצן קונפורטי ולביאה סילבר. המאמנים הם דורון פאר ורבקה בסקין, והמורה האחראי הנו יהלי שרשבסקי.

 

לארכיון ICRC