גב' אורית זרקא

מזכיר המכון לקרימינולוגיה
חדר 268 א' תיבת דואר: 103
02-5882502
oritz@savion.huji.ac.il