פרופ' מיכל שור-עופרי

Dr. Michal Shur-Ofry
פרופ' חבר
חדר 216א'
02-5882528

השכלה:
 
דוקטורט במשפטים (Ph.D) - האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים (2009)
 
תואר שני במשפטים (LL.M., Merit )University College London -   (1997)
 
תואר ראשון במשפטים (LL.B., Magna Cum Laude) - האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים (1994)

 

פרסומים מייצגים:

Connect the Dots: Patents and Interdisciplinarity, MICHIGAN JOURNAL OF LAW REFORM ( forthcoming, 2017),

available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2985341

 

Nonlinear Innovation, 61:3 MCGILL LAW JOURNAL 563 (2016),

available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2666871 

 

 Access to Error, 34 CARDOZO ARTS & ENTERTAINMENT LAW REVIEW 357 (2016),

available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2693464