ד"ר עופר מלכאי

עופר מלכאי
ד"ר
עופר
מלכאי
מרצה
חדר 204
02-5881152
malcai@huji.ac.il

ד"ר עפר מלכאי הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים משנת 2016. תחומי המחקר העיקריים של עפר הם דיני ראיות, פילוסופיה של המשפט והמוסר, והממשק בין משפט ומערכות מורכבות. עם סיום לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים, התמחה עפר בבית המשפט העליון אצל השופטת אסתר חיות, ולאחר מכן כתב את עבודת הדוקטור שלו במשפטים באוניברסיטה העברית. בנוסף, עפר הוא בעל תואר בוגר במתמטיקה ופיסיקה, ותואר מוסמך ודוקטור בפיסיקה, גם כן מהאוניברסיטה העברית. 

 

השכלה 

דוקטור (L.L.D.) במשפטים, האוניברסיטה העברית. 

בוגר (L.L.B.) במשפטים, האוניברסיטה העברית. 

דוקטור (Ph.D.) בפיסיקה, האוניברסיטה העברית 

מוסמך (M.Sc.) בפיסיקה, האוניברסיטה העברית. 

בוגר (B.Sc.) בפיסיקה ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית. 

 

פרסומים מייצגים

Using Complexity to Calibrate Legal Response to Covid-19, 9 Front. Phys., 650943:1-13 (2021) (with Michal Shur-Ofry), https://doi.org/10.3389/fphy.2021.650943 

Institutions for Collective Action and Social Contagion —Community Gardens as a Case Study, 15(1) Regulation & Governance 63-81 (2021) (with Michal Shur-Ofry)http://dx.doi.org/10.1111/rego.12256 

Reasonable Self-doubt.15(1) Criminal Law and Philosophy 25-45 (2021) (with Ram Rivlin), https://doi.org/10.1007/s11572-020-09528-7

Which Came First, the Procedure or the Substance? Justificational Priority and the Substance–Procedure Distinction, 34(1) Oxford Journal of Legal Studies 1-19 (2014) (with Ronit Levine-Schnur), http://doi:10.1093/ojls/gqt032