נושאי תפקידים

נשיא כבוד: נשיא בית-המשפט העליון בדימוס, פרופ' אהרן ברק

מנהל אקדמי: פרופ' גדעון פרחומובסקי

ועדה אקדמית

פרופ' איל זמיר, הפקולטה למשפטים, יו"ר
ד"ר נטע ברק קורן, הפקולטה למשפטים
פרופ' יואב דותן, הפקולטה למשפטים
פרופ' דוד הד, הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר קרן וינשל-מרגל, הפקולטה למשפטים
פרופ' דורון טיכמן, הפקולטה למשפטים
ד"ר עופר מלכאי, הפקולטה למשפטים  
 

רכזת הועדה האקדמיתהגב' רויטל בהט