פרופ' דפנה גולן

Prof. Daphna Golan
פרופ'
דפנה
גולן
פרופ' חבר
02-5881389
Daphna.Golan@mail.huji.ac.il

השכלה:

1989, Postdoctoral Program in International Law and the Protection of Human Rights, International Institute for Human Rights, Strasbourg.

1983-1989, Ph.D. in History and Sociology, The Hebrew University of Jerusalem.

1981-1982, DEA (summa cum laude) in Sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

1978-1981, B.A. in African Studies (magna cum laude), The Hebrew University of Jerusalem.

 

פרסומים מייצגים:

ספרים:

Dalya Yafa Markovich, Daphna Golan and Nadera  Shalhoub-Kevorkian (eds) Understanding Campus-Community Partnerships in Conflict ZonesEngaging Students for Transformative Change ( Palgrave Macmillan London, 2019)

דפנה גולן, תקווה בשולי הקמפוס: סטודנטים פלסטינים וישראלים בירושלים (תל אביב רסלינג, 2018).

דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, (עורכים) גשרים של ידע: שותפות אקדמיה-קהילה בישראל (תל אביב: מופת, 2017).

Golan-Agnon, D. Next Year in Jerusalem: Everyday Life in a Divided Land, New York and London: The New Press, 2005.

גולן-עגנון(2004) עורכת  אי שיוויון בחינוךתל אביב: בבל.

גולן-עגנון, ד'  איפה אני בסיפור הזה? ירושלים: כתר הוצאה לאור (2002).

 

מאמרים:

דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, "שותפויות אקדמיה-קהילה: מחוייבות, עקביות, למידה והקשרים (מעל"ה) - בתוך הספר - דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, (עורכים)  גשרים של ידע: שותפות אקדמיה-קהילה בישראל (תל אביב: מופת, 2017) 9-44.

Goldner L. and Golan D. "The Long Term Effects of Youth Mentoring on Student- Mentors' Civic-Engagement Attitudes and Behavior" Journal of Community Psychology.  (2017) 1-13

דפנה גולן ונאדירה שלהוב-קיבורקיאן, "סטודנטים יהודים וסטודנטים ערבים-פלסטינים בישראל: חינוך והכחשת הפוליטיקה בקמפוסים" - בתוך הספר - דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, (עורכים) גשרים של ידע: שותפות אקדמיה-קהילה בישראל (תל אביב: מופת, 2017) 251-277.

דפנה גולן ויונה רוזנפלד, "למידה מהצלחות של קורסים משׁלֵבי עשייה באקדמיה בישראל" גילוי דעת, 7,  .2015

דפנה גולן-עגנון, ״למה מפלים את התלמידים הערבים בישראל?״ בתוך הספר  אי-שיוויון בחינוך  (תל אביב, בבל 2004).

Golan, Daphna and Zvika Orr, “Translating Human Rights of the ‘Enemy’: The Case of Israeli NGOs Defending Palestinian Rights,” Law & Society Review 2012, Vol. 46, No. 4, 781-814.

Golan-Agnon, Daphna, “Between Human Rights and Hope – What Israelis Might Learn from South Africa’s Truth and Reconciliation Commissions,” International Review of Victimology 2010, Vol. 17, No. 1, 31-48.

Golan-Agnon, Daphna., “Separate but not Equal: Discrimination against Palestinian Arab Students in Israel,” American Behavioral Scientist 2006, Vol. 49, No. 8, 1075-1084.