ד"ר נטע ברק קורן

Neta Barak Corren
מרצה בכירה
חדר 210
02-5882562

השכלה

דוקטור למשפטים, אוניברסיטת הרווארד, 2016
 
מוסמך במשפטים, אוניברסיטת הרווארד, 2013
 
בוגרת במשפטים ובמדעי הקוגניציה, האוניברסיטה העברית, 2012
 

פרסומים מייצגים

Netta Barak-Corren, Yuval Feldman, and Noam Gidron, The Provocative Effect of Law: Majority Nationalism and Minority Discrimination, 15(4) Journal of Empirical Legal Studies (2018).

 

Netta Barak-Corren, Beyond dissent and compliance: Religious decision-makers and secular law, 6(2) Oxford Journal of Law and Religion 293-322 (2017).

 

Netta Barak-Corren, Does Antidiscrimination Law Influence Religious Behavior? An Empirical Examination, 67(4) Hastings Law Journal 957 (2016).