גב' ענת משעלי

Anat Mishali
מזכירת מרכז מינרבה לזכויות אדם
101 תיבת דואר: 7
02-5881156