צוות

אורית זרקה

גב' אורית זרקא

מנהלת אדמיניסטרטיבית
המכון לקרימינולוגיה
סגל מינהלי
קרימינולוגיה
ססיל שרון

גב' ססיל שרון

ראש תחום הוראה ותלמידים
סגל מינהלי
מזכירות תלמידים
פאולה  צמח

גב' פאולה צמח

רכזת לימודי מוסמך
סגל מינהלי
המכון לקרימינולוגיה
מזכירות תלמידים
Malcolm Shaw

Prof. Malcolm Shaw

Human Rights and the Law of Territory
מרצים אורחים
מרכז מינרבה לזכויות האדם