משפט משווה

Prof. Celia Wasserstein Fassberg

פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג

פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט בין-לאומי פרטי ובין-דתי ע"ש השופט הרי מ' פישר
סגל אקדמי
היסטוריה של המשפט
דיני ימאות
משפט בינלאומי
משפט משווה
מרגית כהן

פרופ' מרגית כהן

פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפט השוואתי ע"ש פאני והרי הרכבי
סגל אקדמי
הרשות השופטת
משפט חוקתי
משפט מינהלי
משפט משווה
משפט ציבורי
רגולציה
Prof. Mordechai Rabello

פרופ' מרדכי ראבילו

Montesquieu Chair in Labor Law
סגל אמריטי
משפט אזרחי
משפט והיסטוריה
משפט משווה
משפט עברי
Frances Raday

פרופ' פרנסס רדאי

Elias Liberman chair in labor law
סגל אמריטי
דיני עבודה
זכויות אדם
משפט בינלאומי
משפט חוקתי
משפט משווה
שרון שקרג'י

ד"ר שרון שקרג'י

מרצה בכירה
סגל אקדמי
משפט בינלאומי פרטי ובין דתי
דיני משפחה
משפט משווה