עו"סות צדק- כנס התכנית המשולבת של משפטים ועבודה סוציאלית