גיליון מקוון 5

"חוקים בקצרה"

הערות קצרות ביחס לעדכוני חקיקה

שנת הלימודים תשע"ג

עורכת: הדר ראדה 

חברי צוות תשע"ג: זהר דרוקמן, ענבר צדוק, לחן שריד.

 

תמר גדרון ואורי וולובלסקי

 

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על חיילי צה"ל), התשע"ג-2013: מיותרת, מזיקה ומחטיאה את המטרה 

"חוק איסור לשון הרע הפך בשנים האחרונות לזירת התגוששות רווית אמוציות בה מתכתשים אינטרסים מגוונים – אישיים, פוליטיים, מוסריים, תרבותיים וגם כלכליים. השיח בנושא זה, בין בתי המשפט לבין בית המחוקקים, בין המחוקקים לבין עצמם ובין כל אלו לציבור הרחב משקף קוטביות יוצאת דופן ורווית יצרים..." (פורסם ביום 06/10/2013)

שמואל בכר ומשה גלברד

  מנגנון הצמדה א-סימטרי כתנאי מקפח? בעקבות תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים

"בחודש יולי 2012 התקבל תיקון מס' 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן: "החוק"). עיקרו של התיקון בהוספת חזקה חדשה לרשימת חזקות הקיפוח המנויות בסעיף 4 לחוק. במסגרת התיקון הוסף סעיף 4(11), הקובע חזקת קיפוח לגבי "תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח". בנוסף..." (פורסם ביום 03/09/2013)

עמיחי וסרטיל

  ביקורת על הצעת חוק העונשין (תיקון – אחריות הורים), התשע"א–2011

"הצעת חוק העונשין (תיקון – אחריות הורים), התשע"א–2011 נולדה על רקע התחושה הציבורית כי מתגברת האלימות בקרב ילדים ונוער. על-פי ההצעה, במקרים בהם קטין עבר עבירות מסוימות, יוטל על ההורה או האפוטרופוס של הקטין קנס בסכום של 1,000 ₪..." (פורסם ביום 03/09/2013)


הנכם מוזמנים להגיב ובמקרים המתאימים יפורסמו התגובות באתר זה.