שותפות אקדמיה-קהילה

שותפות אקדמיה–קהילה הוקמה לקידום המחויבות ההדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה, הסטודנטים, והקהילה – למען עשייה לצדק חברתי וזכויות אדם בחברה הישראלית. השותפות, המעוגנת בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, משרתת את כלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. מרכז המידע של שותפות אקדמיה-קהילה ומקום המפגש של השותפות הוא בבית ברטר, הרשות לקהילה ולנוער, קמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם. 

אנו פועלים למען
  • מעורבות של מוסדות ההשכלה הגבוהה בנושאים החברתיים אשר על סדר היום.
  • פיתוח יכולות אינטלקטואליות ומסוגלות לשינוי חברתי בקרב דור חדש של סטודנטים אשר ימשיך להיות מחויב, פעיל אזרחית ומעורב בקהילותיו.
  • הנגשה ושילוב ידע אקדמי, הרלוונטי למאמצי שינוי חברתי, בארגונים קהילתיים וארגוני זכויות אדם.


מגוון הדרכים בהן אנו משלבים משאבים ויכולות של סטודנטים, מרצות ומרצים, מוסדות להשכלה גבוהה, וארגונים לשינוי חברתי: 

  • עידוד מוסדות ההשכלה הגבוהה לאמץ ולפתח מדיניות של מחויבות חברתית.
  • תמיכה וייעוץ למרצות ומרצים בפיתוח קורסים המשלבים לימוד תיאורטי עם פעילות סטודנטים בארגונים חברתיים וקהילתיים.
  • ארגון ימי עיון, סמינרים, וכנסים למטרת פיתוח, הפצה ושיתוף במידע על קורסים משלבי עשייה ושותפויות בין האקדמיה לקהילה.לימוד מתוך עשייה 
מאז הקמתה ב-2006, תמכה שותפות אקדמיה-קהילה בפיתוח עשרות קורסים המשלבים עשייה של סטודנטים לשינוי חברתי, צדק חברתי, וזכויות אדם. קורסים אלו התקיימו ב-15 אוניברסיטאות ומכללות בכל הארץ – ממכללת תל-חי בצפון, ועד קמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת בדרום. הקורסים משלבי העשייה מקיפים טווח רחב של דיסציפלינות ותחומי ידע, ובכללם: משפטים, סוציולוגיה, לימודי מגדר, זכויות אדם, אמנות, מוסיקה, ארכיטקטורה, תכנון מרחבי, עבודה סוציאלית, חינוך, גיאוגרפיה, מדעי המדינה, ולימודי סביבה. 

סטודנטים המשתתפים בקורסים משלבי עשייה הנם מרקע אתני ודתי מגוון, יהודים וערבים, עולים וותיקים. הקורסים מעודדים ומאפשרים אינטראקציה ודיאלוג בין סטודנטים מקבוצות חברתיות שונות, כאשר עבור חלק גדול מהם הקמפוס הוא המרחב הראשון או העיקרי בו הם פוגשים את ה"אחרים". בעוד שמרבית תוכניות הלימודים בפקולטות ובמוסדות השונים אינן מתייחסות לנוף החברתי המגוון בקמפוס, קורסים משלבי עשייה ממנפים את המפגש הזה לכדי פעולה משותפת לשינוי חברתי. לעומת תוכניות מעורבות חברתית שבמידה רבה אינן משלבות בין לימוד תיאורטי לבין העשייה של הסטודנטים בשטח, קורסים משלבי עשייה מתמקדים בשילוב זה ומעבדים אותו כדי לשפר את העשייה החברתית, ולהרחיב ולהעמיק את הידע המחקרי. 

קורסים משלבי עשייה שואפים להעמיק את ההבנה של הסטודנטים את ההקשר החברתי שבו הם פועלים, לפתח את יכולותיהם לפעול לשינוי חברתי, ולהרחיב את פעילותם ומעורבותם האזרחית. קורסים אלה מקדמים את ההעצמה והפעילות האזרחית של קבוצות מודרות על ידי כך שהם מספקים לסטודנטים מאותן קבוצות נגישות למסגרות שמאפשרות להם לשרת את קהילותיהם. 

למידת עמיתים, פיתוח ידע, וסנגור 
עשייתנו לאורך השנים כללה יצירה של מספר מרחבים למפגש המשלבים מרצות ומרצים, סטודנטים פעילים, ארגוני חברה אזרחית, ונציגי מוסדות להשכלה גבוהה. המטרה ביצירת מרחבים אלו היא לאפשר שיתוף בידע ולמידת עמיתים על יחסי אקדמיה-חברה, ולטפח רשתות חברתיות ושיתופי פעולה בין המשתתפים. מסגרות אלו כוללות: 

  • סדנאות למרצות ומרצים מלמדים קורסים משלבי עשייה, או מעוניינים בפיתוח קורסים מסוג זה, לדיון בנושאים של פדגוגיה, עבודה עם ארגוני חברה אזרחית, והערכה.
  • סמינרים לסטודנטים, ברמה המקומית והארצית, לעודד סטודנטים לפעולה בארגונים לשינוי חברתי, תוך התייחסות לנושאים כגון פדגוגיה ביקורתית, ארגון קהילה, סיוע משפטי, וסנגור לזכויות אדם.
  • כנס שנתי המיועד למפגש בין כל המעורבים בתוכניות קמפוס-קהילה, להצגת ידע על מדיניות של מעורבות חברתית, למידה מסיפורי הצלחה, ומחקר על קורסים משלבי עשייה.

 

אתר שותפות אקדמיה קהילה