ארועים קרובים

<embed>

כנס אקדמי לציון חמישים שנים לכתב העת "משפטים"