ארועים קרובים

<embed>

ערב בוגרים ובוגרות לציון חמישים שנים לכתב העת "משפטים"