ערב לכבוד צאתו לאור של הספר "חושפי שחיתות" מאת ד"ר אליעד שרגא