גיליון ג

מערכת חוקים גיליון ג, מרס 2011:

עורך ראשי: גיא פסח.

עורכת: רונית לוין-שנור.

סגני עורכת: זמר בלונדהיים ודרור וגשל.

חברי וחברות המערכת: אפרת בוגנים-שאג, דור בלוך, אדי גלוזמן, איתן וולף-הולץ, איריס ויינריב, יובל לינדנברג, מיכל נתניהו, יואל פוגלמן, שרית פלבר, סער צעירי, יוסף קלמנוביץ, מעין שמעוני.

עורכת לשון: יהודית ידלין.

עורכת טכנית: אירנה נובוסיולוק. 

הוצאה לאור: נבו הוצאה לאור בע"מ.

 

כתב העת חוקים גיליון ג, מרס 2011:

עטיפה ותוכן עניינים

עטיפה ותוכן באנגלית

Paul H. Robinson - 'Comments on Proposal for Structuring Juidical Discretion in Sentencing'

ענת הורוויץ, דניאל אוחנה, מירי גור-אריה, דורון טייכמן, לסלי סבה, יצחק קוגלר - 'נייר עמדה של פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי בנוגע להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ו-2006'

אורן גזל-אייל, רותי לזר - 'ההשלכות הצפויות לעונשי מוצא'

לסלי סבה, איריס ויינריב - 'רמות ענישה בחיפוש אחר תאוריה'

אורן גזל-אייל, רות קנאי - 'כיצד קובעים עונשי מוצא?'

רות זפרן - 'בירור אבהות על פי חוק מידע גנטי (תיקון מס' 3) התשס"ח-2008 - בא לתקן ונמצא מקלקל'.

דוד שור - 'האם כבר נחקק חוק להפחתת הפליטה של גזי חממה?'

תקצירים באנגלית