ארועים קרובים

<embed>

זכויות אדם בעת מגפה בבית המשפט העליון: שיחה עם כב׳ השופט חנן מלצר