פרופסור יובל שני, מסכם ארבע שנות "דיקנות"

פרופסור יובל שני, מסכם ארבע שנות "דיקנות"

ארבע השנים האחרונות היו מאד עמוסות ומרתקות עבורי, גם מבחינה אישית וגם מבחינה מקצועית. כמרצה בפקולטה התמקדתי בהוראה ובמחקר בתחומי העניין שלי (משפט בינלאומי וזכויות אדם); אבל בתור דיקן הייתה לי הזכות לפעול לעיצוב ההוראה והמחקר בפקולטה כולה. מטרתי העיקרית, עם הכניסה לתפקיד, היתה לבצע שינויים בתוכנית הלימודים שיבטאו את האופי הרב-תחומי, הבינלאומי והמורכב מבחינה מקצועית, של תחום המשפטים, ולקדם אגב כך את הלימודים בתוכניות משולבות ובחטיבות בחוגים אחרים. בנוסף, הצבתי לי כיעד לקדם את מערך הקליניקות והסדנאות המעשיות, ואת תוכניות החילופין בחו״ל. כמו כן, פעלתי על מנת לשפר את תשתיות הפקולטה ואת חזותה, לטפח את מורשת הפקולטה, לחזק את הקשר בין הפקולטה לבין בוגריה ולגייס תרומות לפקולטה, שיאפשרו לנו לחלק יותר מלגות, להקים מרכזי מחקר חדשים ולהדק את יחסינו עם פקולטות אחרות למשפטים ברחבי העולם. אני שמח להסתכל היום על רשימת היעדים שהצבתי לעצמי, ולראות כי כי רובם הושגו. ביצענו בשנים האחרונות שינויים רבים בתוכניות הלימודים בפקולטה, שיפרנו מאד את חזות הפקולטה ואת תשתיות ההוראה והמחקר, הקמנו מכוני מחקר חדשים, הרחבנו את המערך הקליני, הגדלנו מאוד את תוכניות החילופין שלנו, הקמנו מועדון בוגרים ועוד ועוד.


אולם לא כל תוכניותי יצאו לפועל. בצד השלילה, אציין את הקושי שנתקלתי בו כאשר ניסיתי לשנות את המבנה הבסיסי של תוכנית הלימודים לתואר בוגר – באמצעות הקטנת היקף שעות החובה והגדלת מספר מקצועות החובה – מהלך אשר לא הצלחתי לשכנע בחשיבותו את רוב סגל הפקולטה .ארגון מורכב, אנשים מעולים

 

למדתי בשנים האחרונות כי האוניברסיטה היא ארגון מורכב, המציב אתגרים ניהוליים לא פשוטים; אבל למדתי גם שיש לנו צוות מעולה של מרצים, כמו גם תלמידים נהדרים, המוכנים לתת כתף ולהתגייס בשיתוף פעולה לשם השגת היעדים המשותפים לכולנו. אני גאה במיוחד ב-17 המרצים החדשים למשפטים ולקרימינולוגיה שהצטרפו לפקולטה במהלך שנותי כדיקן: חוקרים מן המעלה הראשונה, שיבטיחו את מיקומנו כפקולטה מובילה אקדמית, למשך שנים רבות; כמו גם בפיתוח היכולת שלנו להציע לסטודנטים בכל התארים, מן הארץ ומחו״ל, תוכנית לימודים עשירה מלאה פרויקטים מיוחדים שאליהם הם יכולים לנתב את האנרגיות והיכולות שלהם. 
עם זאת, הדבר שאזכור במיוחד הוא הקשר האישי החם שנוצר במהלך השנים עם תלמידים, עם בוגרים, עם מרצים – שלפני כן היה לי קשר מוגבל עמם – ועם הצוות המנהלי של הפקולטה. כמובן, גם אזכור את הוויכוחים סביב מתכונת נשף הפקולטה
אני מאחל למחליפי בתפקיד, פרופ׳ מיכאיל קרייני, שישכיל לנווט בין המשימות הרבות הכרוכות בתפקיד הדיקן, ושיתאזר בסבלנות – גם כי שינויים ב״ספינה גדולה״ כמו הפקולטה אורכים זמן רב, וגם כי העבודה מחייבת חיכוכים לא מעטים מול גורמים שונים בפקולטה ומחוצה לה, ומצריכה אורך רוח ושלווה פנימית. אני בטוח, על סמך היכרותי עם מיכאיל, כי הוא יעמוד במבחנים אלה בהצלחה. אני פה בשביל לעזור לו.

 

הפקולטה המיוחדת ביותר באוניברסיטה

המסר שלי לסטודנטים הוא כי כל מה שעשיתי – כולל הדברים שהרגיזו והפריעו לחלק מהם, כמו קידום ״תרבות הלימודים בפקולטה״, לרבות רמה מעט גבוהה יותר של הקפדה על הנוכחות בשיעורים – נועד לסייע להם לטווח ארוך, ולתת להם את מרב הכלים שאנו יכולים לתת כדי שיצליחו מבחינה מקצועית, ברמה הגבוהה ביותר. אני מקווה כי כבוגרי הפקולטה הם יעריכו את ההשקעה העצומה שלנו בהם ויתגייסו לסייע לנו בחזרה, כאשר יהיה ביכולתם לעשות זאת. אני תמיד ראיתי בסטודנטים שותפים מלאים שלנו, המרצים, בחיים האקדמיים בפקולטה.